DataSheet26.com

MAS830 PDF даташит

Спецификация MAS830 изготовлена ​​​​«Mastech» и имеет функцию, называемую «Multimetr».

Детали детали

Номер произв MAS830
Описание Multimetr
Производители Mastech
логотип Mastech логотип 

4 Pages
scroll

No Preview Available !

MAS830 Даташит, Описание, Даташиты
ROTER
MASTECH®
MAS830
Multimetr
Numer katalogowy - # 0917
MAS830
www.DataSheet4U.com
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować uszkodzenie lub
zniszczenie przyrządu oraz sprowadzić zagrożenie zdrowia i życia użytkownika.
www.roter.com.pl
-1-
Ó

No Preview Available !

MAS830 Даташит, Описание, Даташиты
ROTER
MAS830
Bezpieczeństwo użytkowania
Dziękujemy za zakup miernika MAS830. Dla bezpieczeństwa zalecamy zapoznanie się z instrukcją
obsługi. Szczególnie ważne są fragmenty dotyczące BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGI oraz METOD
POMIARU. Proszę przechowywać INSTRUKCJĘ OBSŁUGI razem z miernikiem i nie zgubić jej.
Multimetr MAS830 został zaprojektowany zgodnie z IEC-1010, kategorią bezpieczeństwa CATII oraz
stopniem ochrony środowiska 2.
Stosowane symbole bezpieczeństwa
Oznaczenie ważnej dla
bezpieczeństwa informacji.
Uziemienie -
zacisk / gniazdo uziemienia.
UWAGA ! Niebezpieczeństwo
wysokiego napięcia.
Podwójna izolacja.
Bezpiecznik - wymiana na inny tylko o parametrach podanych w instrukcji. Nigdy
nie zwierać bezpiecznika.
= Pełna zgodność ze standardami bezpieczeństwa jest gwarantowana tylko, gdy używane są
dostarczone w komplecie przewody pomiarowe. W wypadku uszkodzenia przewody powinny być
wymienione na ten sam model lub przewody o takich samych parametrach elektrycznych.
= Nie używać uszkodzonych przewodów pomiarowych. Nie dotykać końcówek i gniazd
pomiarowych podczas pomiaru. Nie wykonywać pomiarów mokrymi rękami oraz w miejscach o dużej
wilgotności. Niestosowanie się do zaleceń grozi porażeniem prądem.
= Nie wolno przekraczać wartości granicznych wielkości elektrycznych podanych dla każdego zakresu
pomiarowego. Gdy nie jest znana skala mierzonej wielkości elektrycznej należy do pomiaru wybrać
najwyższy zakres.
= Należy odłączyć sondy pomiarowe od mierzonego obwodu przed zmianą zakresu przełącznikiem.
= W gniazdach pomiarowych miernika [ np. hFE, Cm, °C ] nie mogą znajdować się elementy
elektroniczne gdy sondami pomiarowymi jest mierzone napięcie .
= Przed pomiarem tranzystora upewnić się, że odłączono sondy pomiarowe od innego mierzonego
obwodu. Przed pomiarem rezystancji lub ciągłości obwodu należy rozładować pojemności oraz
odłączyć wszystkie źródła zasilania.
= Zachować szczególną ostrożność przy pomiarach powyżej 60VDC lub 30 VACrms
www.DataSheet4U.com
6
MAS830 – to przenośny multimetr do pomiarów V AC/DC,
A DC, R, diody, tranzystorów, temperatury i ciagłości obwodu.
Wyposażony w wyświetlacz LCD, 3 ½ cyfry.
1
1. Wyświetlacz LCD, 3 ½ cyfry; H:15mm
2. Przełącznik funkcji i zakresów
3. Gniazdo wejściowe : VΩmA, czerwony przewód “ + “,
pomiar V, A (oprócz zakresu 10A), R, T - czerwony
przewód T/C:K
4. Gniazdo COM : gniazdo pomiarowe, czarny przewód “
2 5. Gniazdo 10A : gniazdo pomiarowe dla zkresu 10A,
czerwony przewód “ +
6. Przycisk HOLD
(naciśnięcie jest sygnalizowane
wskazaniem symbolu H na wyświetlaczu).
5
4
Przełącznik funkcji i zakresów ( 2 ) – obrotowy przełącznik
3 wyboru. W Pozycji OFF – miernik jest wyłączony.
Zapisanie danych – przyciśnięcie i zwolnienie przycisku “ 6
zatrzymuje na wyświetlaczu aktualne wskazanie.
www.roter.com.pl
-2-
Ó

No Preview Available !

MAS830 Даташит, Описание, Даташиты
ROTER
MAS830
Gniazda pomiarowe – miernik ma trzy gniazda pomiarowe, dwa zabezpieczone przed
przekroczeniem zakresów pomiarowych. Podczas używania czarny przewód należy przyłączyć do
gniazda COM a czerwony do gniazda VΩmA lub 10A (bez zabezpieczenia). Wielkość mierzona
czerwonym przewodem zależy od wybranej przełącznikiem funkcji.
Dokładności pomiarów są podane dla okresu jednego roku po kalibracji oraz dla temperatury pracy
18°C do 28°C (64°F do 82°F) dla wilgotności RH80%.
DANE TECHNICZNE
Napięcie maksymalne pomiędzy gniazdem a uziemieniem : CAT II 600V (szczytowe)
Bezpiecznik : F200mA / 250V
Zasilanie : bateria 9V, 6F22 lub Neda1604
Wyświetlacz : LCD, cyfry 1999, odświeżanie 2-3 sekundy
Metoda pomiarowa : przetwornik A/C (podwójne całkowanie zbocza)
Wskaźnik przekroczenia zakresu : “ 1 “ - na wyświetlaczu
Wskaźnik polaryzacji : “- “ dla ujemnej polaryzacji
Temperatura pracy : 0°C – 40°C ( 32°F – 104°F)
Temperatura przechowywania : -10°C – 50°C ( 14°F – 122°F)
Wskaźnik rozładowania baterii : “
“ na wyświetlaczu
Wymiary / waga : H:31 x W:69 x L:138 [mm] / 170g (wraz z baterią)
OBSŁUGA
Pomiar prądu A DC
1. Ustawić przełącznik zakresów na odpowiedni zakres DCA. Czerwony przewód pomiarowy załączyć
do gniazda VΩmA (do 200mA, dla prądu ponad 200mA do 10A właściwe jest gniazdo 10A) a czarny
do gniazda COM.
2. Wpiąć przewody pomiarowe szeregowo w mierzony obwód.
3. Odczytać wartość na wyświetlaczu (pokazana polaryzacja czerwonego przewodu pomiarowego).
Zakres
Rozdzielczość
Dokładność
Zabezpieczenie przeciążeniowe :
200μA
0,1μA
±1,0% wskazania ±2 cyfry Bezpiecznik : F200mA/250V
2mA
1μA ±1,0% wskazania ±2 cyfry Zakres 10A – niezabezpieczony.
20mA
10μA
±1,0% wskazania ±2 cyfry
200mA
100μA
±1,5% wskazania ±2 cyfry
10A
10mA
±3,0% wskazania ±2 cyfry
Pomiar napięcia V DC
www.Da1ta.SUhesetta4wU.icćomprzełącznik zakresów na odpowiedni zakres DCV (jeżeli nie znamy wielkości napięcia
mierzonego – wybrać największy zakres). Czerwony przewód pomiarowy załączyć do
gniazda VΩmA a czarny do gniazda COM.
2. Wpiąć przewody pomiarowe równolegle w mierzony obwód.
3. Odczytać wartość na wyświetlaczu (pokazana polaryzacja czerwonego przewodu pomiarowego).
Zakres
Rozdzielczość
Dokładność
Zabezpieczenie przeciążeniowe :
200mV
100μV
±0,5% wskazania ±2 cyfry 250Vrms – dla zakresu 200mV
2V
1mV
±0,5% wskazania ±2 cyfry 600VDC lub ACrms - inne zakresy
20V
10mV
±0,5% wskazania ±2 cyfry
200V
100mV
±0,5% wskazania ±2 cyfry
600V
1V ±0,8% wskazania ±2 cyfry
Pomiar napięcia V AC
1. Ustawić przełącznik zakresów na odpowiedni zakres ACV (jeżeli nie znamy wielkości napięcia
mierzonego – wybrać największy zakres). Czerwony przewód pomiarowy załączyć do gniazda
VΩmA a czarny do gniazda COM.
2. Wpiąć przewody pomiarowe równolegle w mierzony obwód.
3. Odczytać wartość na wyświetlaczu .
Zakres
Rozdzielczość
Dokładność
Zabezpieczenie przeciążeniowe :
200V
100mV
±1,2% wskazania ±10 cyfr 600V DC lub Acrms
600V
1V ±1,2% wskazania ±10 cyfr Częstotliwość : 40Hz – 400Hz
Wskazania : kalibrowane dla RMS (sinusoida).
www.roter.com.pl
-3-
Ó


Скачать PDF:

[ MAS830.PDF Даташит ]

Номер в каталогеОписаниеПроизводители
MAS830MultimetrMastech
Mastech
MAS8340Voltage Controlled OscillatorMicro Analog Systems
Micro Analog Systems

Номер в каталоге Описание Производители
TL431

100 мА, регулируемый прецизионный шунтирующий регулятор

Unisonic Technologies
Unisonic Technologies
IRF840

8 А, 500 В, N-канальный МОП-транзистор

Vishay
Vishay
LM317

Линейный стабилизатор напряжения, 1,5 А

STMicroelectronics
STMicroelectronics

DataSheet26.com    |    2020    |

  Контакты    |    Поиск